Fotografi av Marius Viken, trykket digitalt på tykt papir.

Fiolinen på bildet er bygget av Jacob von der Lippe, på hans egen personlige modell

Størrelse 445 x 292 mm (A3). Prisen inkluderer porto i Norden, sendes i solid papprull.